Perupa: Aplikasi Terbuka

Raziq Hasan

Kampung Baduy

Kampung Baduy

2021

29.7 x 42 cm

Kampung baduy. Kampung mandiri berkelanjutan. Teguh memegang tradisi hidup sahaja tanpa pernik teknologi modern. Desa Kanekes. Lebak. Banten

Raziq Hasan

Raziq Hasan