Perupa: Undangan Khusus

Ian Wongkar

Bangkit, Gotong-royong

Bangkit, Gotong-royong

2021

30 x 42 cm

melukiskan para wanita pekerja yang tua membantu yang muda untuk bangkit bersama.

Ian Wongkar

Ian Wongkar